Nuorisoryhmät

Erilaisille leirikoulu- ja nuorisoryhmille on tarjolla kesäisin koskenlaskua sekä paintball-pelejä sopivin hinnoin.